My Scans

17 март 2014 во Android, iOS, Митко Ѓорѓиевски

My Scans е најдобриот скенер и организатор на документи за Android и iOS . Тоа е лесно за употреба. Треба само се слика некој документ, фактура, визит-карта, сметка, договот или белешка и да ја зачувате. My Scans ќе го стори останатото. Таа ги детектира рабовите и ја конвертира фотографијата на PDF документ. Подоцна можете да ја испратите преку e-mail или да ја испечатите. Одега па натаму ќе ги имате сите документи во рака кој ви требаат. Оваа верзија на My Scans  е безплатна.1234Карактеристики:

  • Повеќе страници во еден документ
  • Споделување на вашите документи
  • Печатење на документот од уредот
  • Неверојатно организирање на датотеки и папки