Array

Мисија и цел

Во време на брз технолошки развој, глобализација, информатичка револуција и реформи во образовнието, се трудиме, подготвени да го дочекаме, прифаќајќи ги промените и новонастанатите услови како предизвик, борејќи се за својата позиција и афирмација со постигнување на нови применливи знаења, квалитет, иновативност и искористување на сите внатрешни потенцијали на училиштето.

 

Home
Документи PDF Печати Е-пошта

 

Во прилог можете да ги погледнете следните документи за работата на училиштето: 

 

 

 

 

 

issuu-s  СТАТУТ на СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ - Кавадарци

 issuu-s Годишна програма за воспитно-образовната работа на училиштето за учебната 2017/2018 година

issuu-s Годишен извештај за воспитно-образовната работа на училиштето за учебната 2016/2017 година

Pdf-golema Полугодишен извештај за воспитно-образовната работа на училиштето за учебната 2018/2019 година

issuu-s Самоевалуација на училиштето 2017

Pdf-golema Развоен план на училиштето 2018-2022

 Pdf-golema Завршни сметки за 2016 на СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ - Кавадарци

  Pdf-golema Завршни сметки за 2017 на СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ - Кавадарци

  Pdf-golema Завршни сметки за 2018 на СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ - Кавадарци

   Pdf-golemaПрограма за организација и реализација на училишните ексурзии за учениците од СОУ Гимназија „ДОБРИ ДАСКАЛОВ“  во учебната 2018/2019 год

   Pdf-golemaГодишен план за јавни набавки во 2019 година на СОУ Гимназија „ДОБРИ ДАСКАЛОВ“ Кавадарци

   Pdf-golemaДополнување на годишниот план за јавни набавки во 2019 година на СОУ Гимназија „ДОБРИ ДАСКАЛОВ“ Кавадарци

 

 

Систем за е-учење

Банер

iOERc.mk

Банер

DIGITeachEUrope

Банер

Отворени едукативни ресурси

Огласна табла

Банер

Информации за Државна матура

Банер

Времетраење на часовите

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер