Array

Мисија и цел

Знаењето е едно од ретките нешта што можат да се даваат и да се примаат безгранично. Мисијата на сите наставници е несебично да го делат знаењето на сите ученици што сакаат да го усвојат и да го примат. Наша цел е да ги мотивираме учениците како да учат, со креативни методи и техники коишто постојано ги усовршуваме, со најновите средства на информатичката технологија, што постојано ги обновуваме. Знаењето го создаваме, го пренесуваме и го имплементираме кај сите наши ученици.

Home Настава Сметки за прeписи
Сметки за втор примерок PDF Печати Е-пошта

 

 

 

Потребни податоци за издавање на втор примерок на диплома или свидетелство се:

 

 

1. Уплатница ПП50 пополнета со следните податоци:

 

- Име и презиме

- Улица и место на живеење

- ЕМБГ

- Цел на дознака: За втор примерок на диплома (или свидетелство)

- Назив и седиште на примач: Буџет на РМ

- Трансакциска сметка: 100000000063095

- Износ: 330 денари

- Сметка на корисник: 7320108176 787 14

- Приходна шифра и програма: 723013 N2 2

 

2. Уплатница ПП50 пополнета со следните податоци:

 - Име и презиме

 - Улица и место на живеење

 - ЕМБГ

 - Цел на дознака: Таксена марка

 - Назив и седиште на примач: Трезорска сметка

 - Трансакциска сметка: 100000000063095

 - Износ: 50 денари

- Уплатна сметка: 840 132 03161

- Приходна шифра и програма: 722313 00

 

 3. Уплатница ПП10 пополнета со следните податоци:

- Име и презиме

- Улица и место на живеење

- ЕМБГ

- Цел на дознака: За втор примерок на диплома (или свидетелство)

- Назив и седиште на примач: Службен весник на РМ

- Трансакциска сметка: 300000000188798

- Износ: 40 денари

 

Систем за е-учење

Банер

iOERc.mk

Банер

DIGITeachEUrope

Банер

Отворени едукативни ресурси

Огласна табла

Банер

Информации за Државна матура

Банер

Времетраење на часовите

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер