Array

Mission and goal

Knowledge is one of the few things that can be given and received infinitely. The mission of all teachers is to unselfishly share the knowledge to all students who want to adopt and receive it. Our goal is to motivate students to learn by innovative methods and techniques which we constantly improve, and with the latest tools of information technology, which we constantly renew.  We create the knowledge, we transfer and implement it to all our students.

Home Education iOERc.mk - Erasmus+
iOERc Erasmus+ PDF Print E-mail

Назив на проектот: Интегрирање на електронското учење во училниците

"Integrating E-Learning and Open Educational Resources into Classroom“- iOERc

 

ioerc-partners

Erasmus+ проект од Клучна акција 2 - Соработка за иновација и размена на добри практики 

 

Времетраење на проектот: 01.09.2015 - 01.09.2017

Координатор на проектот: доц д-р Зоран Здравев, доцент при Универзитет „Гоце Делчев“ Штип

Партнери:

- СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Невенка Поп-Ангелова - Директор, локален координатор  и

м-р Зоран Милевски - проф по информатика, асистент на локален координатор

- Технички универзитет од Софија,

- СГГУГС „Здравко Цветковски" од Скопје,

- Втора јазична гимназија „Томас Џеферсон“ од Софија, Бугарија и

- Гимназија „Курт Николин" од Финспанг, Шведска

 

Официјален веб сајт на проектот е ioerc.mk

Целта на проектот е да се зголеми капацитетот и знаењето на вработените во средните училишта во користењето на информатичките технологии во наставата, преку примена на електронското учење и креирање на дигитални содржини во форма на онлајн отворени образовни ресурси. Повеќе за проектот може да прочитате на следниот линк.

 

Предвидени работилници и координативни состаноци:

1. Kick-off Meeting

период: 17 септември 2015

место на одржување: Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

2. First workshop

период: 30 ноември 2015 - 4 декември 2015

место на одржување: Технички универзитет - Софија, Бугарија

3. Second coordinating meeting

период: 4-6 февруари 2016

место на одржување: Втора јазична гимназија „Томас Џеферсон“ -  Софија, Бугарија

4. Second workshop

период: 14-19 март 2016

место на одржување: Гимназија „Курт Николин" - Финспанг, Шведска

5. Third coordinating meeting

период: 29-30 август 2016

место на одржување: Гимназија „Курт Николин" - Финспанг, Шведска

6. Third workshop

период: 5-10 септември 2016

место на одржување: Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

7. Fourth workshop

период: 17-22 октомври 2016

место на одржување: Втора јазична гимназија „Томас Џеферсон“ -  Софија, Бугарија

Прочитај повеќе за предвидените работилници и координативни состаноци.

DSC 0092

Галерија од реализираните работилници.

Медиумска покриеност на проектот.

 

 iOERc BANER 85X200

Целта е да се зголеми знаењето на вработените во средните училишта во користењето на информатичките технологии во наставата, преку примена на електронското учење и креирање на дигитални содржини во форма на онлајн отворени образовни ресурси. - See more at: http://www.dobridaskalov.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=517%3A2015-09-22-17-48-56&catid=1%3Alatest-news&Itemid=85&lang=mk#sthash.AI5zkSXB.dpuf

Архива на настани од веб сајтот на гимназијата поврзани со проектот:

  • Електронско учење во училниците - Erasmus+ проект на гимназијата линк
  • Започна реализацијата на Еразмус+ проектот Електронско учење во училниците со прва работилница во Софија – Р. Бугарија линк
  • Убаво е кога успешната соработка продолжува со нови идеи и проекти линк
  • Презентација за реализираните работилници од програмата Erasmus+ линк
  • Трета работилница од проектот Интегрирање на електронското учење во училниците линк
  • Презентација за реализираната трета работилница од проектот iOERc од програмата Erasmus+ линк
  • Реализиран завршен настан од Erasmus+ проектот „Интегрирање на електронското учење во училниците“ линк
Интегрирање на електронското учење во училниците

 

 

e-Learning

Banner

iOERc.mk

Banner

DIGITeachEUrope

Banner

Отворени едукативни ресурси

Bulletin board

Banner

State Final Exam

Banner

Duration of classes

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner