Array

Мисија и цел

Знаењето е едно од ретките нешта што можат да се даваат и да се примаат безгранично. Мисијата на сите наставници е несебично да го делат знаењето на сите ученици што сакаат да го усвојат и да го примат. Наша цел е да ги мотивираме учениците како да учат, со креативни методи и техники коишто постојано ги усовршуваме, со најновите средства на информатичката технологија, што постојано ги обновуваме. Знаењето го создаваме, го пренесуваме и го имплементираме кај сите наши ученици.

Home Настава Посета на Централен регистар – Кавадарци и Управа за јавни приходи – Кавадарци
Посета на Централен регистар – Кавадарци и Управа за јавни приходи – Кавадарци PDF Печати Е-пошта

Учениците од IV-6 од економско-правна и трговска струка, економски техничар од СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ – Кавадарци, на ден 31.01.2018 година Среда, заедно со проф. м-р. Жанета Делова, ги посетија Управата за јавни приходи и Централниот регистар во Кавадарци.

Вработените во овие институции, особено во Централниот регистар изложија информации кои се и ќе бидат корисни за младите претприемачи во иднина. На учениците им беше презентирано како се отвараат фирми, за колкав временски период може да се отвори фирма, кои форми на трговски друштва може да се отвараат во Република Македонија, најбрзиот начин за основање фирма е за два дена, при што основната главнина не може да биде помала од 5.000 евра во денарска противредност. Отварањето на фирмата е бесплатно, но доколку тоа го вршат регистрациони адвокати тогаш се наплаќа одредена сума пари на адвокатот.

27786203 10213345164401464 692535898 o

Може да се отвораат и невладини организации и фондации, при што за невладини организации треба да има најмалку пет основачи, а кај фондациите е потребно при основањето да се вложат 10.000 евра во денарска противредност.

Учениците беа информирани и за новините во врска со даноците, кој е даночен обврзник, кој треба да пријави данок, се досега се пријавуваа даноците електронски и писмено, а од сега па натаму ќе се врши пријавувањето само електронски, при што даночните обврзници треба најпрво да се регистрираат електронски.

27711063 10213345162761423 1810157344 o

 

Систем за е-учење

Банер

iOERc.mk

Банер

DIGITeachEUrope

Банер

Отворени едукативни ресурси

Огласна табла

Банер

Информации за Државна матура

Банер

Времетраење на часовите

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер