Array

Mission and goal

Knowledge is one of the few things that can be given and received infinitely. The mission of all teachers is to unselfishly share the knowledge to all students who want to adopt and receive it. Our goal is to motivate students to learn by innovative methods and techniques which we constantly improve, and with the latest tools of information technology, which we constantly renew.  We create the knowledge, we transfer and implement it to all our students.

Home
Посета на Централен регистар – Кавадарци и Управа за јавни приходи – Кавадарци PDF Print E-mail
Sunday, February 04 2018 18:42

Учениците од IV-6 од економско-правна и трговска струка, економски техничар од СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ – Кавадарци, на ден 31.01.2018 година Среда, заедно со проф. м-р. Жанета Делова, ги посетија Управата за јавни приходи и Централниот регистар во Кавадарци.

Вработените во овие институции, особено во Централниот регистар изложија информации кои се и ќе бидат корисни за младите претприемачи во иднина. На учениците им беше презентирано како се отвараат фирми, за колкав временски период може да се отвори фирма, кои форми на трговски друштва може да се отвараат во Република Македонија, најбрзиот начин за основање фирма е за два дена, при што основната главнина не може да биде помала од 5.000 евра во денарска противредност. Отварањето на фирмата е бесплатно, но доколку тоа го вршат регистрациони адвокати тогаш се наплаќа одредена сума пари на адвокатот.

27786203 10213345164401464 692535898 o

Може да се отвораат и невладини организации и фондации, при што за невладини организации треба да има најмалку пет основачи, а кај фондациите е потребно при основањето да се вложат 10.000 евра во денарска противредност.

Учениците беа информирани и за новините во врска со даноците, кој е даночен обврзник, кој треба да пријави данок, се досега се пријавуваа даноците електронски и писмено, а од сега па натаму ќе се врши пријавувањето само електронски, при што даночните обврзници треба најпрво да се регистрираат електронски.

27711063 10213345162761423 1810157344 o

 

e-Learning

Banner

iOERc.mk

Banner

DIGITeachEUrope

Banner

Отворени едукативни ресурси

Bulletin board

Banner

State Final Exam

Banner

Duration of classes

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner