Array

Mission und Zweck

Wissen ist eines der wenigen Dinge, die man grenzenlos geben und empfangen kann. Die Mission von allen Lehrern ist selbstlos Ihr Wissen zu allen Schülern, die es übernehmen und annehmen möchten, zu teilen. Unser Ziel ist es, Schüler zu motivieren, wie sie mit kreativen Methoden und Techniken, die wie kontinuierlich verbessern und mit den neuesten Werkzeugen der Informationstechnologie, die wir ständig erneuern, lernen zu können. Die Kenntnisse, die wir erstellen, präsentieren und realisieren wir bei allen unseren Schülern.

Home
15 Септември – Светски ден на чистење PDF Drucken E-Mail
Samstag, den 29. September 2018 um 20:12 Uhr

По повод Светскиот ден на чистење 15 септември, Министерството за образование и наука и оваа година продолжи да ја спроведува националната акција за чистење на отпадот на цела територија на Република Македонија.

На овој ден, милиони волонтери од 150 земји од светот ќе се обединат да ја исчистат животната средина во еден ден.

Акцијата е поддржана од повеќе владини и невладини институции, како на пример: Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за здравство, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Црвен крст, Дирекција за заштита и спасување, Го Грин, Агенција за млади и спорт и други.

Во пресрет на Светскиот ден на чистење училиштето заедно со членовите на еко-одборот организираше еколошка акција за чистење во училиштниот двор.

1

2

Заедно со учениците, а под менторство на Богде Коцева – професор по биологија, Јасминка Ризова – училиштен педагог и Илија Шиков – професор по спорт и спортски активности, беше исчистен дворот на учениците од отпад и суви лисја. Собраниот отпад беше уредно собран во вреќи за собирање смет и фрлен на соодветно место во контејнери.

Другата активност беше поврзана со собирање стара хартија за рециклирање. Учениците ја собраа старата хартија во посебни контејнери назначени за селектирање отпад, кои претходно беа поставени во училиштниот двор од страна на ПАКОМАК Скопје.

3

Исто така, однапред беше подготвен текст за Светскиот ден на чистење, со цел да се подигне свеста кај сите нас за правилно управување со отпадот и обезбедување чиста и здрава животна средина. Овој текст беше дискутиран во сите паралелки на класниот час.

Им благодариме на сите ученици кои беа активно вклучени во оваа акција за чистење во училиштниот двор. Се надеваме дека со ваквите активности ќе се зголеми свеста кај младите за зачувување на средината во којашто учат и живеат.

Училиштето ќе продолжи и понатаму активно да се вклучува во сите акции и кампањи иницирани од Министерството за образование и наука, како и од програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“ и од други владини и невладини организации.

5

 

E-lernen

Banner

iOERc.mk

Banner

DIGITeachEUrope

Banner

Отворени едукативни ресурси

Schwarzes Brett

Banner

Staatsdiplom

Banner

Dauer der Unterrichtstunde

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner