Array

Mission et objectifs

En ce temps d’un developpement technologique très rapide,la globalisation,la révolution numérique et les reformes dans l’enseignement que nous acceptons d’esprit ouvert comme un challenge, nous essayons de tenir le pas et d’être un etablissement très impliqué dans l’accompagnement des élèves vers l’acquisition de savoirs,de connaissances et de compétences solides. Pour atteindre ces objectifs et accomplir notre mission nous utilisons tous les resources et potentiels de nos enseignants et tout cadre travillant dans notre établissement en employant des méthodes innovantes proches de la nouvelle génération.

Home
Прва работилница од Еразмус+ проектот Schools go ditital PDF Imprimer Envoyer
Jeudi, 17 Janvier 2019 18:07

Во периодот од 09.01.2019 год. – 14.01.2019 год се оддржа првата работилница од проектот Schools go ditital од Erasmus + програмata во Измир, Р.Турција, во кој учество покрај нашето училиште СОУ Гим.“Добри Даскалов“- Кавадарци земаа училишта од следниве земји: Турција, Романија, Италија и Латвија. На оваа работилница од нашето училиште учество земаа Директорката Невенка Поп-Ангелова, Христинка Косовска професор по Латински јазик, Благородна Лазова професор по Информатика и Жанета Делова професор по Економски предмети.

На оваа прва работилница се запознаа партнерите меѓусебно и разгледаа алатки за дигитално учење кои ги користат истите во своите училишта.

1

2

По топлиот пречек од страна на вработените од училиштето домаќин Oguzhan Ozkaua Fen Lisesi се отпочна со презентација на тема: „ Симфонијата на „blended“ учење од страна на универзитетскиот професор Синем Атамсој, каде се истакна значењето на „blended“ учење како наставникот да се подготви за да го примени истото во својата настава, со цел да се развие една поинаква комуникација меѓу наставникот и учениците. Следуваше презентација на алатките за дигитално учење од страна на сите земји учеснички во проектот и како истите ги користат во своите наставни содржини и предавања. Овие алатки претставуваат олеснување при совладување на наставниот процес и комуникација со учениците на дигитален начин. На крајот беа планирани активности за наредните средби потреби за нивна реализација.

3

4

5

6

Учесниците имаа можност да го посетат и подрачното одделение на Министерството за образование на Турција. При посетата се оствари средба со претставник од истото одделение каде беше дискутирано за нивниот образовен систем како и начинот на реализација на истото и споредба со образовниот систем на другите земји-учеснички во проектот.

На големо задоволство и за двете училишта, а по иницијатива на Диреркторката Невенка Поп-Ангелова, училиштата СОУ Гим. „Добри Даскалов“ – Кавадарци и училиштето Oguzhan Ozkaua Fen Lisesi склучија Меморандум за билатерална соработка, со што се очекува нивната соработка да продолжи и на поширок план.

На крај не може, а да не се спомене и восхитот и задоволството од посетата од страна на учесниците на некои значајни знаменитости како што се: Куќата на Богородица која живеела во ова „историско“ место околу седум години и стариот антички град Ефес, како и следење на самиот процес на производство и цртање на традиционално-вајарски производи.

7

9

10

11

 

E-apprentissage

Bannière

iOERc.mk

Bannière

DIGITeachEUrope

Bannière

Отворени едукативни ресурси

Tableau d'affichage

Bannière

Baccalauréat

Bannière

Durée des cours(le matin et l’après-midi)

Bannière
Bannière
Bannière
Bannière
Bannière