Array

Mission et objectifs

En ce temps d’un developpement technologique très rapide,la globalisation,la révolution numérique et les reformes dans l’enseignement que nous acceptons d’esprit ouvert comme un challenge, nous essayons de tenir le pas et d’être un etablissement très impliqué dans l’accompagnement des élèves vers l’acquisition de savoirs,de connaissances et de compétences solides. Pour atteindre ces objectifs et accomplir notre mission nous utilisons tous les resources et potentiels de nos enseignants et tout cadre travillant dans notre établissement en employant des méthodes innovantes proches de la nouvelle génération.

Home
Презентација и споделување на добри практики од обуките во рамките на Еразмус+ проектите PDF Imprimer Envoyer
Samedi, 02 Février 2019 11:21

На 31.01.2019 (четврток) во просториите на Гимназија „Добри Даскалов“ се одржа дисеминација пред професори од училиштето на која се споделија искуствата од обуките од Еразмус+ проектите Schools go digital – Mobile assessment tools for students и DiGiTeachEUrope – Developing digital learning environments for schools in Europe.

Презентацијата е насловена „Симфонија на учење и подучување – blended учење“. Своето искуство го споделија Директорка Невенка Поп-Ангелова, Христинка Косовска – проф. по Латински јазик, Богде Коцева – проф. по Биологија, Жанета Делова – проф. по Економски предмети и Благородна Лазова – проф. по Информатика.

На дисеминацијата беа претставени наставни методи и алатки за креирање на blended учење. Blended учењето претставува пристап кој комбинира online едукативни материјали и можности за интеракција преку интернет со традиционални методи во училницата. Тоа не е само додавање на технологија, уред или програма за туторство и не ги заменува наставниците со компјутери, туку e употреба на технологијата, поврзана со ефективна настава предводена од наставниците и студентска интеракција при што го прави учењето ‘blended’. Придобивките од ваквото учење се: давање автономија на учениците и зголемување на нивната заинтересираност, подолго ги задржува учениците фокусирани, им овозможува да учат по нивно темпо, развива истражувачки вештини, само-учење, само-залагање, одговорност, компјутерска писменост, а на наставниците им овозможува брзи и непосредни дијагностички резултати и повратна информација од учениците.

Photo 1-31-19 12 14 24

IMG 20190131 123917

Исто така на дисеминацијата беа претставени дигитални алатки за оценување на учениците: Flipgrid, GoClass, The Answer Pad, Socrative, Google Forms, Kahoot, Quizalize, GoSoapBox, Poll Everywhere, TodaysMeet, Piazza, Padlet, Quizizz, Quizlet, Edulastic. Од методите за формативно оценување на учениците беа претставени: Peer Quizzes (учениците пишуваат прашања и се испрашуваат меѓусебно), 5x5 Journal (учениците пишуваат дневник за петте најинтересни идеи што ги откриле за време на часот и објаснуваат зошто), Cool Collages (учениците прават колаж или постер за да претстават колку ја научиле наставната содржина), 3-2-1 (учениците пишуваат или дискутираат за 3 работи што научиле, 2 работи што сакаат да научат и 1 прашање), Talk it Out (учениците дискутираат за важни точки од наставната содржина), Daring Doodles (ги поттикнува учениците со цртеж да го претстават своето разбирање на наставната содржина), Exploration Table (на крајот на часот учениците одговараат на прашања), Four Corners (учениците на динамичен начин одговараат на квиз при што секој агол на училницата претставува еден од четирите понудени одговори), Traffic Cards (со картички во зелена и црвена боја учениците покажуваат дали и колку ја сфатиле наставната содржина), Twitter Board (учениците преку пишување на 140 знаци претставуваат што научиле тој час), Top Ten Lists (учениците ги запишуваат и подоцна дискутираат за десетте најважни придобивки од часот), Roll the Dice (на игрив начин учениците фрлаат една коцка и одговараат на едно од шест прашања), Enthusiasm Example Chart (преку графикон учениците претставуваат колку научиле за време на часот) и др.

Исто така беше претставен и методот на визуелизација преку кој се постигнува подобар ефект на усвојување на наставната содржина кај учениците. Пример на дигитална алатка за овој метод е StoryboardThat.

IMG 20190131 121511 2

IMG 20190131 122507

IMG 20190131 122503

 

 

E-apprentissage

Bannière

iOERc.mk

Bannière

DIGITeachEUrope

Bannière

Отворени едукативни ресурси

Tableau d'affichage

Bannière

Baccalauréat

Bannière

Durée des cours(le matin et l’après-midi)

Bannière
Bannière
Bannière
Bannière
Bannière