Array

Mission und Zweck

Wissen ist eines der wenigen Dinge, die man grenzenlos geben und empfangen kann. Die Mission von allen Lehrern ist selbstlos Ihr Wissen zu allen Schülern, die es übernehmen und annehmen möchten, zu teilen. Unser Ziel ist es, Schüler zu motivieren, wie sie mit kreativen Methoden und Techniken, die wie kontinuierlich verbessern und mit den neuesten Werkzeugen der Informationstechnologie, die wir ständig erneuern, lernen zu können. Die Kenntnisse, die wir erstellen, präsentieren und realisieren wir bei allen unseren Schülern.

Home
Средношколците го изразија својот став во Собранието - највисокиот законодавен дом PDF Drucken E-Mail
Donnerstag, den 07. März 2019 um 10:51 Uhr

Едукативната активност „Имам став!“ претставува симулација на процесот на разгледување предлог-закон во рамките на Собранието. Активностите поврзани со „Имам став!“ започнуваат во училиштата, каде под водство на наставниците-ментори се одржуваат состаноци, на кои учениците, поделени на три комисии, дискутираат за одреден политички проблем и за истиот треба да понудат решение, кое ќе треба да го одбранат пред останатите ученици. Едукативната активност завршува во Собранието, каде се одржува симулација на пленарна седница, при што учениците расправаат и одлучуваат во однос на понудените решенија за секоја од избраните теми.

53110907 2135102689868904 3058567797710782464 o

Учениците од СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци ги избраа следните три теми за разгледување: намалување на аерозагадувањето; решавање на проблемот со кучињата скитници и старосна граница за добивање на возачка дозвола и ограничувања за возачите почетници.
Во однос на првата тема, комисијата понуди решение да се зголеми паричниот надоместок за регистрација на дизел возилата за 15%. Со мнозинство гласови, овој предлог на комисијата беше усвоен.
За втората тема, предложеното решение беше изградба на стационарни домови за згрижување на кучињата скитници и формирање на „Полиција за животни бездомници“. Со мнозинство гласови, овој предлог исто така беше усвоен.

 53037395 2135102679868905 8656379338091921408 o

53766583 2135102869868886 2065287925393784832 o

Во рамките на третата тема, се предложи промена на законот за возачка дозвола за почетници и промена на паричните казни. Ова решение, како и претходните, беше усвоено со мнозинство на гласови.
Целта на одржување на едукативната активност „Имам став!“ е приближување на работата на Собранието и процесот на донесување на закони до младата популација, што ќе придонесе за развивање на нивната свест за демократијата и ќе ги поттикне и подготви за општествена и политичка критичност и вклученост.

Парламентарен институт на Собранието на Република Македонија

53309046 2135102863202220 7940942240182960128 o

53639432 2135103076535532 517420555599609856 o

Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, den 07. März 2019 um 11:00 Uhr
 

E-lernen

Banner

iOERc.mk

Banner

DIGITeachEUrope

Banner

Отворени едукативни ресурси

Schwarzes Brett

Banner

Staatsdiplom

Banner

Dauer der Unterrichtstunde

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner