Array

Mission et objectifs

En ce temps d’un developpement technologique très rapide,la globalisation,la révolution numérique et les reformes dans l’enseignement que nous acceptons d’esprit ouvert comme un challenge, nous essayons de tenir le pas et d’être un etablissement très impliqué dans l’accompagnement des élèves vers l’acquisition de savoirs,de connaissances et de compétences solides. Pour atteindre ces objectifs et accomplir notre mission nous utilisons tous les resources et potentiels de nos enseignants et tout cadre travillant dans notre établissement en employant des méthodes innovantes proches de la nouvelle génération.

Home
Средношколците го изразија својот став во Собранието - највисокиот законодавен дом PDF Imprimer Envoyer
Jeudi, 07 Mars 2019 10:51

Едукативната активност „Имам став!“ претставува симулација на процесот на разгледување предлог-закон во рамките на Собранието. Активностите поврзани со „Имам став!“ започнуваат во училиштата, каде под водство на наставниците-ментори се одржуваат состаноци, на кои учениците, поделени на три комисии, дискутираат за одреден политички проблем и за истиот треба да понудат решение, кое ќе треба да го одбранат пред останатите ученици. Едукативната активност завршува во Собранието, каде се одржува симулација на пленарна седница, при што учениците расправаат и одлучуваат во однос на понудените решенија за секоја од избраните теми.

53110907 2135102689868904 3058567797710782464 o

Учениците од СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци ги избраа следните три теми за разгледување: намалување на аерозагадувањето; решавање на проблемот со кучињата скитници и старосна граница за добивање на возачка дозвола и ограничувања за возачите почетници.
Во однос на првата тема, комисијата понуди решение да се зголеми паричниот надоместок за регистрација на дизел возилата за 15%. Со мнозинство гласови, овој предлог на комисијата беше усвоен.
За втората тема, предложеното решение беше изградба на стационарни домови за згрижување на кучињата скитници и формирање на „Полиција за животни бездомници“. Со мнозинство гласови, овој предлог исто така беше усвоен.

 53037395 2135102679868905 8656379338091921408 o

53766583 2135102869868886 2065287925393784832 o

Во рамките на третата тема, се предложи промена на законот за возачка дозвола за почетници и промена на паричните казни. Ова решение, како и претходните, беше усвоено со мнозинство на гласови.
Целта на одржување на едукативната активност „Имам став!“ е приближување на работата на Собранието и процесот на донесување на закони до младата популација, што ќе придонесе за развивање на нивната свест за демократијата и ќе ги поттикне и подготви за општествена и политичка критичност и вклученост.

Парламентарен институт на Собранието на Република Македонија

53309046 2135102863202220 7940942240182960128 o

53639432 2135103076535532 517420555599609856 o

Mise à jour le Jeudi, 07 Mars 2019 11:00
 

E-apprentissage

Bannière

iOERc.mk

Bannière

DIGITeachEUrope

Bannière

Отворени едукативни ресурси

Tableau d'affichage

Bannière

Baccalauréat

Bannière

Durée des cours(le matin et l’après-midi)

Bannière
Bannière
Bannière
Bannière
Bannière