Array

Mission and goal

In times of rapid technological development, globalization, information revolution and educational reforms, we try and are ready to meet by embracing the changes and emerging conditions as a chalenge, fighting for our position and affirmation with the achievement of new  applicable knowledge, quality, innovation and utilizing all internal potentials within the school.

Home Education
Education
DIGITeachEUrope PDF Print E-mail

Назив на проектот: Развивање дигитални средини за учење за училиштата во Европа

Developing digital learning environments for schools in Europe -DIGITeachEUrope


Erasmus+ проект од Клучна акција 2 - Соработка за иновација и размена на добри практики

 

Last Updated on Tuesday, October 24 2017 21:01
Read more...
 
iOERc Erasmus+ PDF Print E-mail

Назив на проектот: Интегрирање на електронското учење во училниците

"Integrating E-Learning and Open Educational Resources into Classroom“- iOERc

Read more...
 
Curriculum PDF Print E-mail

Наставни планови и програми за гимназиско и стручно образование и проекти активности.

 

Last Updated on Wednesday, May 14 2014 14:10
Read more...
 
Documents PDF Print E-mail

 

Во прилог можете да ги погледнете следните документи за работата на училиштето: 

 

 

 

 

issuu_logo  СТАТУТ на СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ - Кавадарци

 issuu_logo Годишен извештај за воспитно-образовната работа на училиштето за учебната 2011/2012 година

issuu_logoГодишна програма за воспитно-образовната работа на училиштето за учебната 2012/2013 година

        Pdf-golema      Полугодишен извештај за воспитно-образовната работа на училиштето за учебната 2012/2013 година

Read more...
 
Accounts for diploma transcript PDF Print E-mail

 

 

 

Потребни податоци за издавање на втор примерок на диплома или свидетелство се:

 

 

 

Last Updated on Friday, February 01 2013 08:19
Read more...
 
Part-time students PDF Print E-mail

 

 

 Потребни документи за вонредни ученици:

 

 

 

 

Read more...
 
State Diplomma PDF Print E-mail

 

Соопштенија и информации за Државна матура во учебната 2012/2013 г.

Last Updated on Thursday, December 14 2017 10:13
Read more...
 
Students who participated in competitions during the academic year 2009/2010 PDF Print E-mail
Last Updated on Monday, August 16 2010 08:45
Read more...
 
Duration of classes PDF Print E-mail

-

Duration of Classes

 

 

Last Updated on Thursday, November 27 2014 01:02
 
E-collection of papers PDF Print E-mail

 

Pdf-golema Воведување на ИКТ во наставниот процес – успешна приказна од гимназијата „Добри Даскалов“ од Кавадарци

Pdf-golema Прирачник за користење на системот за електронско учење - Moodle

issuu-s 10-та Конфренција за Информатика и Информатичка технологија (CIIT 2013)

Наслов на труд: Ефикасност во користење на е-учење Moodle во образовниот процес

 

Прирачник за користење на системот за електронско учење - Moodle

Прирачник за користење на системот за електронско учење - Moodle

 


e-Learning

Banner

iOERc.mk

Banner

DIGITeachEUrope

Banner

Отворени едукативни ресурси

Bulletin board

Banner

State Final Exam

Banner

Duration of classes

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner