Уписи Imprimer

Logo Gimnazija

 

                              И Н Ф О Р М А Т О Р

 

          за упис во I година во учебната 2018/2019 година

            во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

 

О Г Л А С за запишување на ученици во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци за учебната 2018/2019 година можете да погледнете на следниот линк.

И Н Ф О Р М А Т О Р за упис во I (прва) година во учебната 2018/2019 годинаво СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци на следниот линк.