Регионалниот натпревар по следување 2019 за регионот Кавадарци


Објавено на: 18.11.2019

      На 16.11.2019 (сабота) во Неготино ,во училиштето –домаќин “Гоце Делчев “се одржа традиционалниот натпревар во спелување на француски јазик за регионот Кавадарци –Неготино-Гевгелија…….

     Нашето училиште го претставуваше ученичката Софија Андонова од II1.Таа го освои прво место на регионално ниво и на 30.11.2019 ќе учествува на државниот натпревар што ќе се одржи на Филолошкиот факултет во Скопје.

Bon courage ma chère Sophie!.

Светлана Несторова-Мицев

Професор по француски јазик