Ученици од нашето училиште во улога на археолози

Ученици од нашето училиште во улога на археолози

Продолжувајќи ја соработката од претходните години со Музеј Галеријата на град Кавадарци, а со цел да се зголеми интересот за археологијата и историјата и оваа учебна година ученици од нашето училиште учествуваа во археолошки ископувања. Ученици од трета и прва година...
Посета на Извршител

Посета на Извршител

На ден 17.10.2019 година учениците од клас II 7 при СОУ Гимназија  „Добри Даскалов“ Кавадарци во рамките на наставните часови по наставниот предмет „Практична настава“ со предметниот наставник Татјана Ралевска ја посетија канцеларија на Извршител Васко Еленов...
Посета на нотарска канцеларија

Посета на нотарска канцеларија

На ден 03.10.2019 година учениците од клас II 7 при СОУ Гимназија  „Добри Даскалов“ Кавадарци во рамките на наставните часови по наставниот предмет „Практична настава“ со предметниот наставник Татјана Ралевска ја посетија Нотарската канцеларија на Нотар Пане...
Посета на матична служба – подрачна канцеларија Кавадарци

Посета на матична служба – подрачна канцеларија Кавадарци

На ден 27.09.2019 година учениците од клас III 7  и IV 7при СОУ Гимназија  „Добри Даскалов“ Кавадарци во рамките на наставните часови по наставните предмети „Практична настава“ и „ Канцелариско работење“  со предметните  наставници Татјана Ралевска и Слободанка...
Гимназијата e домаќин на третата работилница од проектот HELP во рамките на Еразмус+

Гимназијата e домаќин на третата работилница од проектот HELP во рамките на Еразмус+

Нашето училиште е домаќин на третата работилница од  Еразмус+ проектот HELP – Heritage Education Learning Program, како патнер училиште во рамките на програмата Еразмус+ стратегиско партнерство. Во текот на оваа недела ќе се реализира мобилноста во нашата земја со...