Посета на брокерско друштво – ВФП Премиум Инвест

Посета на брокерско друштво – ВФП Премиум Инвест

                     На ден 09.03.2020 год. учениците од IV-6 и IV-7 од Гимназијата Добри Даскалов Кавадарци, го посетија брокерското друштво ВФП Премиум Инвест во Кавадарци, заедно со проф. м- р Жанета Делова, проф. Татјана Ралевска и проф. Слободанка Стојанова....
ПОСЕТА НА АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА

ПОСЕТА НА АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА

    На ден 05.03.2020 год. учениците од клас II7 при СОУ Гимназија „ Добри Даскалов“ – Кавадарци во рамките на наставните часови по наставниот предмет „ Практична настава“ со предметниот наставник Татјана Ралевска ја посетија Адвокатската канцеларија на Адвокат Зорица...