Соопштение за почеток на наставата во новата учебна година

Соопштение за почеток на наставата во новата учебна година

Им се соопштува на сите ученици дека наставата во новата учебна 2019/2020 година ќе започне на 02.09.2019 година (понеделник) и тоа: – за учениците од I (прва) и III (трета) година со почеток во 08:00 часот – за учениците од II (втора) и IV (четврта)...
QR код од флаер

QR код од флаер

                                 Youtube презентации изработени од ученици од    СОУ Гимназија „Добри Даскалов“             ...
QR код од флаер

Уписи

                                И Н Ф О Р М А Т О Р             за упис во I година во учебната 2018/2019 година          ...
Контакти

Контакти

СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Ул. „Мито Хаџи Василев“ бр.68 1430, Кавадарци Р. Македонија   gimnazijakavadarci@yahoo.com 043/410-911 043/410-533 www.dobridaskalov.edu.mk www.dobridaskalov.edu.mk/moodle View Larger...