Курсот е наменет за учениците од 3-та година ПМА

Математика за III година за учениците во учебната 2016-17 година

Програмски јазици за учениците од III година - ПМБ подрачје во учебната 2016/17 година


Програмски јазици за учениците од III година - ПМА подрачје во учебната 2016/17 година