Лозинка за пристап до курсот е: linearna

Деловна психологија за учениците од III-7 во учебната 2017/18 година

Англиски јазик за III година – Think 3 во учебната 2017/18 година


Латински јазик за учениците од општествено-хуманистичкото подрачје од III година

Програмски јазици за учениците од III година - ПМБ 2,5 во учебната 2017/18 година


Македонски јазик и литература за учениците од III година во учебната 2017/2018 година

Програмски јазици за учениците од III година - ПМА подрачје во учебната 2017/18 година