Во оваа категорија се поставени предметите од III година.

Програмски јазици за учениците од III година во учебната 2023/2024 година