Музичка уметност за учениците во II година

Сметководство за учениците од II-6

Социологија за II година, учебна 2013/14 година

Музичка уметност за учениците од втора година гимназиско образование

Практична настава за учениците од II-7, правен техничар

е-Информатичка технологија за учениците од II година, гимназиско образование и е-Информатика за учениците од II година, стручно образование во учебната 2013/14 година