Компјутерот во функција на наставата 2


Објавено на: 12.04.2010

Уште една видео презентација направена при посета на час по математика што претставува уште едно успешно имплементирање на компјутерот во наставата.

 

 

{qtube vid:=iJOMjPvleMo}