Актив по Математика и Информатика

Попова Соња
Проф. по математика
Поп-Ангелова Невенка
Проф. по математика
Дичова Лилјана
Проф. по математика
Илова Фиданка
Проф. по математика
Сирмевска Нада
Проф. по математика
Лазова Благородна
Проф. по информатика
м-р Милевски Зоран
Проф. по информатика

Контактирајте не

Испратете ни порака доколку имате некое прашање поврзано со нашето училиште!

 

Контакт