Добредојдовте во

СОУ Гимназија

Добри Даскалов Кавадарци

Втор дом, за вас

Училиште каде можете да се чуствувате исто како дома, најдобро место за учење!

Врвни професори

Најдобрите од секоjа област, на ваше располагање за ваш личен напредок и развивање!

Совети и подучувања

Прашања од сите области, одговори за секое прашање и совет.

Најдобрите
на едно
место

Мисија и цел

Во време на брз технолошки развој, глобализација, информатичка револуција и реформи во образовнието, се трудиме, подготвени да го дочекаме, прифаќајќи ги промените и новонастанатите услови како предизвик, борејќи се за својата позиција и афирмација со постигнување на нови применливи знаења, квалитет, иновативност и искористување на сите внатрешни потенцијали на училиштето.

Новости

Училишни активности, натпревари, известувања и настани

Меморандуми за соработка за обавување на практичната обука Учење преку работа кај работодавач

СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци од оваа учебна 2021/2022 година има склучено Меморандуми за соработка со повеќе компании за учениците од образовниот профил економски техничар за обавување на практичната обука Учење преку работа кај работодавач. Учениците ја...

read more
Хуманитарна акција и одбележување на меѓународниот ден на хендикепирани лица

Хуманитарна акција и одбележување на меѓународниот ден на хендикепирани лица

Хуманитарна акција на 13.12.2021 г. спроведена од учениците под менторство на Проф.Иговска Елизабета,со цел одбележување меѓународниот ден на хендикепирани лица во Дневен центар Кавадарци на лица со посебни потреби и предновогодишни празници. Донацијајата е од...

read more
Почеток на нова интернационална соработка со средно училиште од Шведска

Почеток на нова интернационална соработка со средно училиште од Шведска

Во периодот од 23.-25.11.2021 во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци беа во посета професори од Средното училиште од Упсала, Шведска – професорот Rolf Johnny Dale и пом. директорката Hålldin Helene. За време на посетата, тие посетија часови по англиски јазик,...

read more
Прва работилница од Еразмус+ проектот European DIGI-CLASS во Словачка

Прва работилница од Еразмус+ проектот European DIGI-CLASS во Словачка

Во периодот од 15.-19.11.2021 г. СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци учествуваше на првата работилница во Словачка во рамките на Еразмус+ проектот European DIGI-CLASS. Работилницата се одржа во Средното училиште Stredna priemyselna skola Povazska Bystrica, во...

read more
Реализиран Инфо-ден на Дете правобранител

Реализиран Инфо-ден на Дете правобранител

На ден 11.11.2021 година во училишниот хол на СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци, новоизбраниот Дете правобранител Блаже Игнатовски заедно со замениците Данка Стојкова и Филип Попов реализираа Инфо-ден преку кој  ја промовираа нивната функција. Преку разговор и...

read more
Избран Дете правобранител и негови заменици

Избран Дете правобранител и негови заменици

Дете Правобранител претставува ученик кој ќе се грижи за заштита и почитување на правата на децата во училиштето, кој ќе има обврска да ги промовира правата на детето, да препознава повреда на детските права во рамките на училиштето и да ги пријави сите случаи на...

read more

Контактирајте не

Контакт