Актив по спорт, музика, уметност и мир, заштита и толеранција

Велков Блаже
Проф. по спорт и спортски активности
Клинчаров Блашко
Проф. по спорт и спортски активности
Пецов Тимче
Проф. по спорт и спортски активности
Шиков Илија
Проф. по спорт и спортски активности
Вељковиќ Драган
Проф. по музичка уметност
Кеков Ванчо
Проф. по ликовна уметност

Контактирајте не

Испратете ни порака доколку имате некое прашање поврзано со нашето училиште!

 

Контакт