Информации за Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2021/2022 година + Пријава


Објавено на: 07.06.2021

Во прилог можете да ги погледнете линковите со информации поврзани со конкурсот за упис на ученици во јавните средни училишта за учебната 2021/2022 година:

Линк со пријави за упис:

https://mon.gov.mk/content/?id=3850

Линк до Акредитирани здруженија на наставници за организирање на натпревари на учениците од основните и средните училишта

https://mon.gov.mk/content/?id=4004