На 16.03.2019 година на Факултет за Електротехнички науки се одржа LXII Државен натпревар по математика и Цветанка Пасинечка се здоби со III награда.

Photo 4-9-19 15 28 39

Photo 4-9-19 15 28 32

Photo 4-9-19 15 28 42

Photo 4-9-19 15 28 35