Одбележан Меѓународниот ден на човекови права и слободи


Објавено на: 09.12.2010

Учениците од економско, правната и трговска струка од нашето СОУ го одбележаа 10 декември, Меѓународниот ден на човековите права и слободи, под менторство на Пандорка Јосифова професор по предмети од правните науки. Свечената манифестација се одвиваше во Општинскиот суд во Кавадарци, со којшто нашето училиште успешно соработува.

 

PravaISlobodi1

Учениците имаа изготвено одлична презентација за историската важност на Меѓународниот ден на човековите права и слободи, кога во 1948 година Генералното собрание на ОН ја усвои Универзалната декларација за човекови права. Учениците имаа изработено и флаери. Тие направија извонредна симулација на судски процес и се претставија со впечатливи ораторски настапи пред вработените во судот и поканетите гости од Локалната самоуправа и други поканети гости од градот.

PravaISlobodi2

На оваа манифестација зедоа учество учениците: Коцева Благица II-6, Ристеска Мартина III-7, Карадакова Пепица IV-7 и Арсова Јулијана IV-6 – ораторство, Велевски Виктор IV-7, Станоевски Дарко IV-7, Тодорчева Маја IV-7, Витанов Диме IV-7, Попова Марија IV-7, Тодороски Здравко IV-7, Стојев Митко IV-7, Гордана Маркова IV-7, Делова Тања IV-7, Станоевска Мануела IV-7, Андреева Надица IV-7 –симулација судски процес, Росана Кочова III-7 и Маја Трајкова III-7 – флаери.

PravaISlobodi3

Претседателот на Советот на Општина Кавадарци Илија Тренчев на нашите ученици и менторот Пандорка Јосифова им додели пригодни подароци.