Одбележување на 21 март, Денот на пролетта и екологијата


Објавено на: 22.03.2021

Како и секоја година, така и оваа учебна година училиштето се вклучи во одбележување на Денот на пролетта и екологијата. За таа цел, учениците преку изготвување на презентации го одбележаа овој ден.

Учениците работеа под менторство на: Богде Коцева – професор по биологија, Елизабета Иговска – професор по биологија и Јасминка Ризова – училиштен педагог.

Целта на оваа активност и овие презентации е подигнување на еколошката свест и култура на сите граѓани, како и придонесување за почиста околина и поздрава средина.

Им благодариме на сите ученици што покажаа интерес за соработка и во вакви услови при реализирање на наставата преку учење од далечина.

 

Заштита на животната средина

 

Денот на пролетта

 

За Екологијата

 

Екологија и заштита на животната средина

 

Екологија - Одбележување на Денот на пролетта и екологијата

 

Рециклирање

 

Заштита на воздухот

 

Наука за животната средина

 

Екологија

 

Нивоа на исхраната во Екосистемот (1)