Одбележување на Светскиот ден за заштита на животната средина


Објавено на: 03.06.2020

Секоја година на 5 Јуни се одбележува Светскиот ден за заштита на животната средина. По повод овој ден,  ширум светот, се организираат еколошки акции, активности и кампањи за подигање на еколошката култура.

Како дел од планетата Земја, каде секој од нас има право на здрава и чиста животна средина, потребно е да направиме нешто, што ќе допринесе за унапредување на еколошката свест на локално, национално и глобално ниво.

Најважно е кај младите луѓе да се развие одговорноста кон животната средина, да се подигне еколошката свест, да се почитува и негува природата со сите нејзини богатства.

Во продолжение следуваат презентации изработени од учениците во знак на одбележување на овој светски ден.

5-ти Јуни – Заштита на животната средина

Светски ден за заштита на животната средина