Одржана Првата конститутивна седница на Ученичкиот парламент


Објавено на: 28.10.2021

       По изборот на класни заедници кој се изврши во текот на месец септември, на ден 14.10.2021 година (четврток) се одржа Првата конститутивна седница на  Ученички парламент во учебната 2021/2022 година. Поради епидемиолошката ситуација предизвикана од кризата со Ковид 19 првата седница се одржа online на платформата Тeams. На Првата конститутивна седница  присутните беа запознати со функцијата и структурата  на Ученичкиот парламент, како и за начинот на избор на претседател и заменик претседател на Ученичкиот парламент во нашето училиште.

       Седницата ја водеше ученичката Драгана Гајиќ од III6 клас, а на седницата присуствуваа наставници и членовите на Ученичкиот парламент.