Презентации за COVID-19


Објавено на: 08.05.2021

Имајќи ја во предвид актуелната состојба со КОВИД-19, како во нашата држава, па така и во целиот свет, нашите ученици одвоија време и подготвија презентации за коронавирусот.

Да се надеваме дека коронавирусот набрзо ќе замине, ќе го нема, а животот на учениците и сите останати луѓе, ќе се врати во нормала.

Учениците самостојно ја избраа темата, а работеа под менторство на Богде Коцева – професор по биологија и Јасминка Ризова – училиштен педагог.

Благодарност до учениците кои покажаа дополнителна активност и труд и во овие услови кога наставниот процес се реализира онлајн.

 

Коронавирус

 

Факти за коронавирусот