ПРИЈАВА за запишување ученици во прва година во учебната 2020/2021 година и Распоред според азбучен ред од презимето на учениците за прием на документи за упис во јунски рок


Објавено на: 10.06.2020

На следниот линк можете да ја преземете пријавата за упис во средно училиште во учебната 2020/2021.

 

Информација за почитување на превентивните мерки при запишување ученици во прва година.

Заради заштитата на здравјето, се повикуваат сите ученици на доследно почитување на превентивните мерки од Владата на Република Северна Македонија:

  • Бидете трпеливи, чекајте во ред пред училиштето и одржувајте најмалку 2 метри растојание од лицата околу вас, пред и во училиштето.
  • Почитувајте ги препораките на редарите и влеrувајте во училиштето еден по еден, т.е откако редарот ќе Ви дозволи, односно откако ученикот пред Вас ќе излезе од училиштето.
  • Не се задржувајте повеќе од 5 минути во училиштето.
  • Задолжително носете заштитна опрема (маска, марама, шал), во спротивно нема да Ви биде дозволен влез во училиштето.

 

НАПОМЕНА:

Во училиштето не е дозволено комплетирање на документите и пополнување на пријавите за запишување ученици во прва година.

 

РАСПОРЕД СПОРЕД АЗБУЧЕН РЕД ОД ПРЕЗИМЕТО ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ