Распоред според азбучен ред од презимето на учениците за прием на документи за упис во јунски рок ВТОРО ПРИЈАВУВАЊЕ (24 и 25 јуни 2020)


Објавено на: 23.06.2020

Прием на документи за упис во јунски рок ВТОРО ПРИЈАВУВАЊЕ (24 и 25 јуни 2020) ќе се реализира според наведените термини:

raspored-spored-azbuchen-red-od-prezimeto-za-priem-vtoro-prijavuvanje-24

 

raspored-spored-azbuchen-red-od-prezimeto-za-priem-vtoro-prijavuvanje-25