Создавање практично знаење со помош на „Балшпед“ ДООЕЛ и Царинска управа на РСМ


Објавено на: 07.10.2022

Учениците од 4 година стручно образование – Правен техничар под менторство на професор Александра Ристова го применуваат теоретски наученото преку директна вклученост во реалниот сектор.

Работа кај работодавач остварена во „Балшпед“ ДООЕЛ Кавадарци и Царинска управа на РСМ, Царинска испостава Кавадарци.