Нови искуства и предизвици на гимназијалците од посетата на Curt Nicolin


Објавено на: 23.01.2020

Од долгогодишната добра соработка на училиштето Curt Nicolin –Финсбанк, Шведска со училишта од Македонија во многу проекти, произлезе  поканата за престој во Финсбанк од 9-ти до 13-ти декември .

Училиштето Curt Nicolin   обезбеди стипендии  за 15 ученици и тројца раководители , од СОУ Гимназија Добри Даскалов и СОУ Киро Спанџов –Брко од Кавадарци и СОУ Панче Караѓозов од Скопје .

Учениците, Зоран Митревски, Горица Спанџова, Ева Коцева, Даница Глигорова , Борис Митрев и директорката Невенка Поп-Ангелова беа претставниците од нашето училиште.

Се запознаа со условите на училиштето, програмите, методите на изучување, нагледните средства , нови образовни технологии, шведската култура и традиција и околината на убавото гратче Финсбанк .

Домаќините, учениците, професорите, директорот  им укажале  топло добредојде  со беспрекорно организираните активности,посети на фирми  и услови обезбедени за сите гости од Македонија .

Во училиштето заедно со учениците домаќини учествувале во едукативни работилници кои претставувале вистинско уживање за сите ученици,учење,дружба,инспирација.

Голема  БЛАГОДАРНОСТ до Curt Nicolin   ,  за можноста , за соработката, за размената на добри практики и искуства ,с е  за подобрување на образованието!