Array

Mission und Zweck

In Zeiten der raschen technologischen Entwicklung, Globalisierung, Informationsrevolution und Bildungsreformen, versuchen wir bereit zu sein, durch umfassende Änderungen und neuen Bedingungen als Herausforderung, kämpfen wir für unsere Position und Anerkennung, damit erreichen wir ein neues anwendbares Wissen, Qualität, Innovation und die Nutzung aller internen Potenziale der Schule.
Home
Посета на Централен регистар – Кавадарци и Управа за јавни приходи – Кавадарци PDF Drucken E-Mail
Sonntag, den 04. Februar 2018 um 18:42 Uhr

Учениците од IV-6 од економско-правна и трговска струка, економски техничар од СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ – Кавадарци, на ден 31.01.2018 година Среда, заедно со проф. м-р. Жанета Делова, ги посетија Управата за јавни приходи и Централниот регистар во Кавадарци.

Вработените во овие институции, особено во Централниот регистар изложија информации кои се и ќе бидат корисни за младите претприемачи во иднина. На учениците им беше презентирано како се отвараат фирми, за колкав временски период може да се отвори фирма, кои форми на трговски друштва може да се отвараат во Република Македонија, најбрзиот начин за основање фирма е за два дена, при што основната главнина не може да биде помала од 5.000 евра во денарска противредност. Отварањето на фирмата е бесплатно, но доколку тоа го вршат регистрациони адвокати тогаш се наплаќа одредена сума пари на адвокатот.

27786203 10213345164401464 692535898 o

Може да се отвораат и невладини организации и фондации, при што за невладини организации треба да има најмалку пет основачи, а кај фондациите е потребно при основањето да се вложат 10.000 евра во денарска противредност.

Учениците беа информирани и за новините во врска со даноците, кој е даночен обврзник, кој треба да пријави данок, се досега се пријавуваа даноците електронски и писмено, а од сега па натаму ќе се врши пријавувањето само електронски, при што даночните обврзници треба најпрво да се регистрираат електронски.

27711063 10213345162761423 1810157344 o

 

E-lernen

Banner

iOERc.mk

Banner

DIGITeachEUrope

Banner

Отворени едукативни ресурси

Schwarzes Brett

Banner

Staatsdiplom

Banner

Dauer der Unterrichtstunde

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner