Оглас и информатор за запишување ученици во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци за учебната 2024/2025 година


Објавено на: 19.04.2024

Оглас за упис во Прва година во 2024-2025 година

Преземете го огласот за запишување ученици во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци за учебната 2024/2025 година тука

 

Информатор за упис во Прва година 2024-2025

Преземето го информаторот за запишување ученици во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци за учебната 2024/2025 година тука