Учениците при СОУ Гимназија “Добри Даскалов” Кавадарци денес 14.06.2021 год. почнуваат со реализација на Феријална практика


Објавено на: 14.06.2021

Учениците од I и II год., економска и правна струка при СОУ Гимназија “Добри Даскалов” Кавадарци денес 14.06.2021 год. почнуваат со реализација на Феријална практика. Тие ќе ги посетуваат институциите кои се под надлежност на Општина Кавадарци – Локална Самоуправа.

Благодарност до Општина Кавадарци – Локална Самоуправа.