Информација за електронски упис за учебната 2024/2025 година на ученици во прва година во средно образование


Објавено на: 17.06.2024

На веб сајтот на МОН на следниот линк можете да погледнете информации за електронски упис за учебната 2024/2025 година на ученици во прва година во средно образование