Меморандуми за соработка за обавување на практичната обука Учење преку работа кај работодавач


Објавено на: 29.12.2021

СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци од оваа учебна 2021/2022 година има склучено Меморандуми за соработка со повеќе компании за учениците од образовниот профил економски техничар за обавување на практичната обука Учење преку работа кај работодавач.

Учениците ја реализираат оваа практична обука Учење преку работа кај работодавач (УПР) во текот на ­­учебната 2021/2022 година во соработка со следните компании со кои Училиштето СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци има склучено Меморандум за соработка.

 1. Кожувчанка ДОО Кавадарци
 2. Економски Консалтинг Кавадарци
 3. ТП Сметководител Надица Атанасова Кавадарци
 4. Јана Биро ДООЕЛ Кавадарци
 5. CNS ЕКО Грин Кавадарци
 6. Вал Ви Консалтинг Кавадарци
 7. Фри-АС Национал ДОО Кавадарци
 8. ТП УНИЧЕК Кавадарци
 9. Елмарк MBM Кавадарци
 10. Такси Буги ДООЕЛ Кавадарци
 11. АС МАШИНИ Кавадарци
 12. Сметководство Белевски Кавадарци
 13. ЈП Комуналец Кавадарци
 14. СУПЕР МАРКЕТ „ТД-ТД“ Кавадарци
 15. Глобал Груп Кавадарци
 16. Бар 37 Кавадарци
 17. Никол Промет Кавадарци
 18. ЗОИГ ДООЕЛ Неготино
 19. ECONOM office MS Неготино

Голема благодарност до компаниите за соработката!