Моќта на програмирањето – предавање на час по програмски јазици од студенти на ФИНКИ


Објавено на: 10.04.2018

Соработката на професорите со учениците не завршува откако тие ќе ги напуштат училишните клупи, па затоа на 10.04.2018 година по иницијатива на професорот по информатика м-р Зоран Милевски, за време на часовите по програмски јазици се одржа предавање на тема „Intro to Data Science “ за учениците од IV година – ПМА подрајче.

Предавањето се реализираше во соработка со наши поранешни ученици, сега студенти на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженесрство – ФИНКИ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Душко Клинчаров и Горан Митров, сега студенти во трета година несебично ја прифатија поканата за одржување на еден заеднички час кој што имаше за цел да им овозможи на учениците од IV година – ПМА подрајче, да ги слушнат споделените исуства од гостите кои пред многу краток период биле матуранти.

 Photo 4-10-18 07 52 38

Photo 4-10-18 07 16 54

Душко и Горан се и Демонстратори по предметите: структурно програмирање, објектно-ориентирано програмирање, оперативни системи, вовед во информатика на ФИНКИ. За минатата година тие добија ПРИЗНАНИЕ за особено постигнат успех за завршена II година и тоа Горан со просечен успех 9.91 и Душко со просечен успех 9.55.

Гостите-предавачи, го искористија времето на часот по програмски јазици да им презентираат на учениците за тоа што значи да се програмира и им покажаа на учениците за поврзаноста на материјалот кој што го изучуваат по предметот програмски јазици, како основен концепт при програмирањето, со осврт на моментално актуелните поими како IoT – Internet Of Things, Big Data, Databases, Data Warehouse, Бизнис интелигенција и Податочно рударење.

Photo 4-10-18 07 22 49

Photo 4-10-18 07 51 52

Photo 4-10-18 07 53 38

Ваквиот пристап и презентација пред учениците се покажа како интересна идеја, се реализира час којшто беше многу продуктивен. Покрај тоа што слушателите ги збогатија своите знаења за тоа која е моќта на програмирањето, за наставната едница која што ја изучуваат по предметот програмски јазици, тие ја искористија оваа прилика и да ги прашаат гостите околу некои нејасни прашања за нивното идно запишување на факултет и насоките коишто се нудат и се најинтересни.

Дополнителни предлози и комуникација ќе се извршува на системот за е-учење Moodle.

Презентацијата можете да ја погледнете во прилог…

 kratko-info