Работилница Женско претприемништво 19.10.2022 год. Општинска Сала Кавадарци


Објавено на: 20.10.2022

Во просториите на Општина Кавадарци на ден 19 ти Октомври 2022 година (среда) се одржа работилница за Женско претприемништво, на која работилница земаа учество учениците од економско – правна и трговска струка Економски техничар и Правен техничар од четврта година, во присуство на професор  М-р Жанета Делова. Целта на оваа работилница беше да се поттикнат младите за да основаат бизниси, да станат финансиски независни и да придонесат кон градење на конкурентно опкружување.   

На работилницата се дискутираше за женското наспроти машкото претприемништво, се прикажаа алатки и навики за градење на успешна жена претприемач, се прегледуваа модели на финансирање на меѓународно, регионално и локално ниво, се прегледуваа дигитални алатки за успешни меѓународни бизниси раководени од Македонија.  

Организатор на работилницата: Државна Агенција за поддршка на претприемништвото 

Работилницата ја изведуваа универзитетски професори и експерти од пракса: 

-Проф. Д-р Македонка Димитрова  

-Проф. Ирена Апелгрин