Се одржа Општинскиот натпревар по Биологија


Објавено на: 28.02.2020

Седмиот по ред Општински натпревар по Биологија, се одржа на 15.02.2020 година во просториите на Нашето училиште СОУ Гимназија „ Добри Даскалов“ Кавадарци.

    На натпреварот учествуваа 38 ученици од I,II,III  и IV година. Сите ученици предходно беа тестирани на Училишниот натпревар и освоија доволен број на бодови за да можат да учествуваат понатаму.

      По добивањето на конечните резултати од Општинскиот натпревар треба да бидеме горди со постигнатиот успех на учениците и да им се заблагодариме на нивниот интерес и време кое го посветија за да постигнат вакви резултати. Овие постигнувања ја рангираат Нашеата Гимназија меѓу петте најдобри во Државата по предметот Биологија.

    Честитки до учениците и нивните ментори за постигнатите резултати и им посакуваме успех за Регионаниот натпревар кој ќе се одржи на 28.03.2020 г во  ССОУ ,,Димитрија Чуповски“ во  Велес, а  се пласираа 36 ученици.

Учениците кои учествуваа на натпреварот и  постигнатите резултати се дадени во табелите:

Ученици од I година под менторство на проф. Елизабета Иговска;

Ред.бр Име и презиме на ученикот Клас

 

Постигнати резултати

 

1. Јован Лелов I-1 Пофалница
2. Стефан Дамјанов I-1 Учество
3. Сашко Мишев I-1 Пофалница
4. Ангела Василевска I-4 Пофалница
5. Андријана Тренчева I-5 Пофалница
6. Кристина Димкова I-5 Пофалница
7. Миланка Стојкова I-5 Пофалница
8. Иван Илиев I-5 Пофалница
9. Викторија Алексова I-5 III награда
10. Миа Мајсторчева I-5 III награда
11. Симона Илова I-5 III награда

Ученици од II година под менторство на проф. Богде Коцева

Ред.бр Име и презиме на ученикот Клас

 

Постигнати резултати
1. Јована Белевска II3 Пофалница
2. Милица Василова II3 Пофалница
3. Павлинка Давчева II3 Пофалница
4. Симон Темелков II3 Пофалница
5. Благој Трајков II3 Пофалница
6. Викторија Бошева II-4 Пофалница
7. Фани Јованова II-4 III награда
8. Маја Манева II-4 III награда
9. Соња Трпоска II-4 Пофалница
10. Аница Цветкова II-4 III награда
11. Магдалена Ризова II-5 III награда
12. Михаела Темелкова II-4 III награда

Ученици од III година под менторство на проф. Елизабета Иговска;

Ред.бр Име и презиме на ученикот Клас

 

Постигнати резултати
1. Вероника Каровска III-1 Пофалница
2. Ангел Милков III-1 Пофалница
3. Тодорка Тодорова III-2 Пофалница
4. Димитар Манчев III-2 Пофалница
5. Пане Јосифов III-2 Пофалница
6. Јована Ѓорѓиевска III-2 Пофалница
7. Слободан Јовановиќ III-3 III награда
8. Ивана Чиркова III-3 III награда
9. Изабела Богојоска III-3 III награда
10. Мартин Гогов III-5 Пофалница

Ученици од IV година под менторство на проф. Богде Коцева;

Ред.бр Име и презиме на ученикот Клас

 

Постигнати резултати
1. Анастасија Иловска IV-2 II награда
2. Габриела Ангелова IV-3 Пофалница
3. Моника Крстевска IV-4 III награда
4. Зоран Митревски IV-5 Учество
5. Марија Темелкова IV-5 Пофалница