Се одржа регионалниот натпревар по француски јазик по спелување


Објавено на: 27.11.2023

Во петокот 17.11.2023 во Неготино се одржа регионалниот натпревар по француски јазик  по спелување за учениците од втора година  средно, класични и билингвални паралелки.

Ученичката Надица Ангелова од II 1 од нашето училиште учествуваше и го освои прво место  на ниво на регион .Државниот натпревар ќе се одржи во Скопје на 2.12.2023 (сабота).

С.Несторова -Мицев