Ден на пролетта 21.III. и екологијата


Објавено на: 24.03.2024

Денот на пролетта 21.III. и екологијата се одбележа со активности со учениците од I и II година во склоп на еко проектот со изработка на еко цртежи и пораки поставени на пано во холот на училиштето, со цел да се постигне еколошката свест под менторство на проф. Иговска Елизабета, проф. Коцева Богде и педагог Ризова Јасминка.