Флаер за проектот „Еко-училиште“


Објавено на: 03.12.2010

За подобро запознавање и помасовно вклучување на учениците во еко-проектот, членовите на еко-одборот изготвија флаер за учениците.

Екологијата е Ваша иднина. Станете активен учесник во програмата „Еко училиште“.

 

{yuizoom Nastani/Flaer_za_Eko-cover1_-_mala.jpg|Nastani/Flaer_za_Eko-cover1.jpg|Програма Еко-училиште|Еко-училиште}

                       /кликнете за поголем формат/

{yuizoom Nastani/Flaer_za_Eko-cover2_-_mala.jpg|Nastani/Flaer_za_Eko-cover2.jpg|Програма Еко-училиште|Еко-училиште}