Општински натпревар по биологија


Објавено на: 09.02.2024

На 26 јануари 2024 година се одржа општински натпревар по биологија.

Учениците ги освоија следните награди:

I година:

– Божидар Давидовски II награда

– Весна Давчева II награда

– Лара Росоманска II награда

– Елена Ризова III награда

– Благица Младеновиќ III награда

– Софија Трајкова III награда

III година

– Марија В’чкова I награда

– Тодор Пењушков I награда

Ментор на учениците од I и III година Елизабета Иговска

II година:

– Елена Илова I награда

– Цветанка Ристовска II награда

– Ана Лазароска III награда

– Анастасија Ризова пофалница

– Тијана Мајсторчева пофалница

– Александра Лазова учество

Ментор на учениците од II година Богде Коцева