Препораки за однесување на наставниците и учениците за време на наставата од далечина


Објавено на: 25.11.2020

На следниот линк може да го преземете документот – Препораки за однесување на наставниците и учениците за време на наставата од далечина

На следниот линк може да го преземете документот – Известување