Презентации и препораки на тема „Вируси и настинки“


Објавено на: 12.11.2020

Нашите ученици иако следат онлајн настава, активно се вклучуваат и во останатите училиштни активности. Па така, по повод патрониот празник на училиштето, учениците изработија презентации и препораки на тема: „Вируси и настинки“. Учениците работеа под менторство на Јасминка Ризова – училиштен педагог и Богде Коцева – професор по биологија.

Во продолжение може да проследите една од изработените презентации.

Линк кон презентацијата